Pilootstudie


Let op: De rekrutering voor deze piloostudie is inmiddels afgerond. Ben je wel geprikkeld en wil je graag meedoen met de hoofdstudie? Laat het ons hier alvast weten! Dan ontvang je in juni gedetailleerde informatie en kan je je dan definitief aanmelden.Seksualiteit in partnerrelaties: Een pilootstudie

Seksualiteit wordt vaak beleeft binnen partnerrelaties. De manier waarop partners seksualiteit met elkaar beleven, staat mogelijk in verband met andere aspecten van hun relatie. Daar is echter nog niet voldoende over bekend. We willen daar verandering in brengen door een onderzoek uit te voeren om beter te begrijpen hoe interacties tussen twee partners samenhangen met seksualiteit binnen hun relatie. We hebben daarvoor onderzoeksmateriaal gecreëerd en een procedure uitgestippeld. We zouden nu willen weten of dit onderzoeksmateriaal en procedure duidelijk en haalbaar zijn. Daarvoor voeren we een pilootstudie uit.

Een pilootstudie is een kleinschalige studie die uitgevoerd wordt als voorbereiding op een (grotere) hoofdstudie. Het doel van een pilootstudie is om de haalbaarheid en geschiktheid van de onderzoeksmethoden (zoals vragen en opdrachten) voor de hoofdstudie te evalueren. We zijn op zoek naar mensen die ons daarbij willen helpen door aan deze pilootstudie deel te nemen en ons te vertellen of ons onderzoeksprotocol begrijpelijk en haalbaar is. Je hoeft daarvoor geen specifieke kennis of expertise te hebben. Om jou te helpen besluiten of je aan dit onderzoek wilt deelnemen, hebben we hieronder alle belangrijke informatie op een rijtje gezet. We willen je vragen om onderstaande informatie aandachtig door te nemen.

Doel van het onderzoek
Deze studie maakt deel uit van een groter onderzoeksproject dat als doel heeft om beter te begrijpen hoe seksualiteit binnen partnerrelaties werkt. We richten ons daarbij op heteroseksuele, homoseksuele en lesbische relaties. In al deze relatiecontexten zijn we geïnteresseerd in de manier waarop twee partners met elkaar omgaan, en hoe die manier van met elkaar omgaan hun seksualiteitsbeleving beïnvloedt.

O hier inzicht in te krijgen, organiseren we een koppel dagboekstudie, dat wil zeggen een studie waar beide partners van een koppel een paar weken lang een (digitaal) dagboek bijhouden. Door dagelijks informatie te verzamelen en beide partners in de studie te betrekken, willen we zo veel mogelijk gedetailleerde informatie verzamelen over hoe partners dagelijks hun relatie vormgeven, en wat het verband is tussen die dagelijkse interacties en seksualiteit binnen een partnerrelatie.

Wie kan er mee doen?
Heteroseksuele en lesbische koppels waarbij beide partners ouder zijn dan 18 jaar en vrouwen pre-menopausaal en niet ouder zijn dan 50 jaar, en homoseksuele koppels waarbij minimaal één van de partners niet ouder is dan 50 jaar. Voor alle koppels geldt dat zij een vaste, monogame relatie moeten hebben van minimaal 6 maanden, dat de partners met elkaar samenwonen en in de laatste 4 weken minimaal één keer (manuele, orale, vaginale of anale) seks hebben gehad, Nederlands spreken, niet zwanger zijn, geen kinderen hebben jonger dan 1 jaar, en momenteel niet in behandeling zijn voor een seksueel probleem.

Het bijhouden van het dagboek verloopt via een mobiele telefoon applicatie. Daardoor is deelname aan deze studie technisch mogelijk alleen indien beide partners van een koppel in het bezit zijn van een mobiele telefoon met toegang tot het internet.

Verloop van de studie
Bij aanmelding voor deze studie, word je uitgenodigd om online een paar demografische vragen te beantwoorden (leeftijd, geslacht, duur van je relatie, etc). Dat zal ongeveer 1 minuut duren. Om als koppel te kunnen deelnemen moet jouw partner zich ook aanmelden en dezelfde vragenlijsten invullen. We vragen jou ook om het emailadres van jezelf én dat van jouw partner op te geven. Geef het emailadres van jouw partner alleen op als hij/zij daarvoor toestemming heeft gegeven. Wij gebruiken deze emailadressen om jullie als partners te kunnen identificeren, zodat jullie data aan elkaar kunnen worden gekoppeld. De emailadressen die participanten zelf opgeven als eigen emailadres, zullen wij bovendien gedurende de studie ook gebruiken voor communicatie rond de deelname aan het onderzoek, bijvoorbeeld om instructies, herinneringen of feedback te geven, en aan het einde van het onderzoek om de compensatie te regelen.

Na het invullen van deze initiële gegevens, ontvang jij en je partner een mail met instructies om de applicatie, die voor de studie wordt gebruikt, te downloaden op jouw mobiele telefoon. Wanneer jullie beiden de applicatie hebben gedownload, kunnen jullie met deze dagboek-studie van start gaan. Deze studie duurt 23 dagen.

  • Gedurende 23 dagen, krijg je elke dag om 07.00 uur en om 19.00 uur een signaal via de app op je mobiele telefoon, om een aantal korte vragen te beantwoorden. Het beantwoorden van deze vragen duurt steeds ongeveer twee minuten (dus in totaal vier minuten per dag). Probeer zo snel mogelijk na het horen van het signaal de vragen te beantwoorden. Mocht dat op het moment van het signaal toch niet mogelijk zijn, heb je drie uur de tijd om het alsnog te doen. Daarna vervalt dit ‘antwoordmoment’ en tellen je antwoorden daarvoor niet meer mee.
  • Dag 1 en Dag 2 zien er hetzelfde uit voor alle deelnemers. Hoe Dagen 3 tot en met 23 eruitzien, hangt af van jouw willekeurige toewijzing aan een van de volgende twee scenario’s:
    • Scenario A: Vanaf Dag 3 krijg je via de app, naast bovenstaande vragen, ook Informatie en Opdrachten over relaties en seksualiteit. Je krijgt drie opdrachten per week, die je soms alleen en soms samen met je partner moet uitvoeren. Zij zullen betrekking hebben tot verschillende aspecten van jullie relatie. De tijd voor het uitvoeren van die opdrachten varieert, maar bedraagt steeds 10-30 minuten. Slechts één opdracht in de hele studie zal een stuk langer duren, namelijk 60 minuten.
    • Scenario B: Dag 3 tot en met 23 zien er hetzelfde uit als Dag 1 en Dag 2, je krijgt dus twee keer per dag een aantal korte vragen te beantwoorden. De Informatie en Opdrachten over relaties en seksualiteit die in Scenario A gedeeld worden met de participanten, krijg je aan het einde van de studie om eventueel samen met je partner te lezen en uitvoeren. Je hoeft daarover geen vragen te beantwoorden.
  • Op Dag 9, Dag 16 en Dag 23, krijg je een aantal aanvullende vragen over jouw ervaring met het onderzoek, de begrijpelijkheid en haalbaarheid van de opdrachten, etc.

Risico’s/Ongemakken
Voor zover bij ons bekend houdt deelname aan dit onderzoek geen risico’s in voor de deelnemers. De gegevens worden anoniem verwerkt zodat je privacy volledig gegarandeerd blijft (zie verder). Een ongemak dat met dit onderzoek verbonden is, is dat je geconfronteerd wordt met vragen over een erg persoonlijk en intiem onderwerp en dat de mogelijkheid bestaat dat je de confrontatie met bepaalde vragen niet prettig vindt. Daarnaast wordt tijdens de studie de communicatie tussen partners geïntensifieerd, waardoor nieuwe of verrassende inzichten over de (seksuele) relatie kunnen ontstaan. Tot slot vergt het beantwoorden van de dagelijkse vragen, net als het uitvoeren van de opdrachten, tijd. Door op voorhand aan te geven hoeveel tijd je zal nodig hebben, hopen we de tijdsinvestering voorspelbaar te maken.

Voordelen
Voor je deelname aan deze studie krijg je een compensatie van 25 euro per koppel – op voorwaarde dat jullie per persoon niet meer dan 8 ‘antwoordmomenten’ hebben gemist.

Je krijg bovendien de kans om, aan de hand van Informatie en Opdrachten over relaties en seksualiteit  (die je tijdens of na de studie ontvangt) samen met je partner bewust te reflecteren en te communiceren over jullie relatie. Door deelname aan deze pilootstudie draag je, tot slot, bij tot het verbeteren van onze onderzoeksmethoden, zodat wij op een verantwoorde en valide wijze een grootschalig wetenschappelijk onderzoek kunnen uitvoeren naar seksualiteit in de context van een partnerrelatie. Het identificeren van factoren die seksualiteit binnen partnerrelaties beïnvloeden kan zowel voor hulpverlening als voor seksuele educatie waardevol zijn, en helpen om de seksualiteitsbeleving van koppels te verbeteren.

Deelname
Je deelname gebeurt op vrijwillige basis. Je mag ook elk moment besluiten om je deelname te beëindigen, zonder daarvoor een reden te hoeven opgeven. Je compensatie zal wel afhangen van de ‘antwoordmomenten’ waarop je samen met je partner gereageerd hebt, zoals beschreven hierboven.

Vertrouwelijkheid
Alle gegevens die je in het kader van deze studie verstrekt, zullen vertrouwelijk worden behandeld. Persoons- en contactgegevens (zoals emailadressen) zullen opgeslagen worden los van je antwoorden op alle onderzoeksvragen, en zullen daarbij beveiligd worden door een wachtwoord. Deze gegevens zullen alleen voor de hoofdonderzoeker te raadplegen zijn. Je antwoorden op de onderzoeksvragen zullen geanonimiseerd worden voor alle data-analyses.

Om koppelinteracties en relationele processen te kunnen analyseren, zullen jouw gegevens wel aan de gegevens van jouw partner gekoppeld worden. Daarbij zal in geen enkel geval informatie over jou of jouw antwoorden op de onderzoeksvragen gedeeld worden met of zichtbaar gemaakt worden voor je partner.

Let op: De rekrutering voor deze piloostudie is inmiddels afgerond. Ben je wel geprikkeld en wil je graag meedoen met de hoofdstudie? Laat het ons hier alvast weten! Dan ontvang je in juni gedetailleerde informatie en kan je je dan definitief aanmelden.

Heb je nog vragen? Stel ze gerust via het contactformulier, of mail ze naar vragen@seksualiteitinrelaties.be