Over SiP

SiP is een onderzoeksproject georganiseerd door het Instituut voor Familiale en Seksuologische Wetenschappen (IFSW) van de KU Leuven.
Sofia Prekatsounaki, psycholoog, seksuoloog en momenteel doctoraatsonderzoeker aan het IFSW, voert het onderzoek uit. Zij wordt begeleid door Prof. Dr. P. Enzlin, eveneens verbonden aan het IFSW. Het onderzoek is voorgelegd aan en goedgekeurd door de Sociaal-Maatschappelijke Ethische Commissie van de KU Leuven (dossier nr G-2018 10 1363).


Over Seksualiteit in Partnerrelaties

Seksualiteit wordt vaak beleefd binnen partnerrelaties. De manier waarop partners seksualiteit met elkaar beleven, staat mogelijk in verband met andere aspecten van hun relatie. Daar is echter nog erg weinig over bekend. Dit onderzoek over seksualiteit binnen partnerrelaties wil daar verandering in brengen door beter te begrijpen hoe interacties tussen twee partners samenhangen met seksualiteit binnen hun relatie.

Volgens psychologische theorieën over liefde en relaties, vormen mensen relaties om een aantal basisbehoeften te bevredigen. Daarbij wordt vaak verwezen naar emotionele verbinding en seksualiteit als belangrijke motieven voor het aangaan van een relatie, maar ook de basisbehoefte om als persoon te groeien en je horizon te verbreden kan binnen een relatie worden verwezenlijkt. Op basis van deze basisbehoeften, geven partners samen vorm aan hun relatie. De gevoelens die zij voor elkaar hebben, de plek die seksualiteit binnen hun relatie krijgt en hun kansen voor persoonlijke en relationele groei hangen mogelijk met elkaar samen. Maar we weten nog niet goed hoe deze elementen elkaar beïnvloeden.

Hoewel mannen en vrouwen voor wat betreft hun beleving van seksualiteit veel gemeen hebben, blijken er ook verschillen te zijn. We weten ook dat personen in een heteroseksuele relatie en personen in een homoseksuele of lesbische relatie veel met elkaar gemeen hebben, maar ook dat deze van elkaar verschillen in hun beleving van seksualiteit. Kortom: we weten al wel iets over seksualiteit binnen partnerrelaties, maar het blijft ons ontbreken aan kennis over hoe partners binnen deze verschillende soorten relaties met elkaar omgaan en hoe hun seksualiteitsbeleving daardoor wordt beïnvloed.

Om deze reden voeren wij een aantal studies uit. Met als doel om beter te begrijpen hoe seksualiteit binnen partnerrelaties werkt.