Hoofdstudies

Seksualiteit wordt vaak beleeft binnen partnerrelaties. De manier waarop partners seksualiteit met elkaar beleven, staat mogelijk in verband met andere aspecten van hun relatie. Daar is echter nog niet voldoende over bekend. We willen daar verandering in brengen door een onderzoek uit te voeren om beter te begrijpen hoe interacties tussen twee partners samenhangen met seksualiteit binnen hun relatie. We zijn daarvoor op zoek naar mensen die ons in die zoektocht willen helpen door aan dit onderzoek deel te nemen. Om mensen te helpen beslissen om aan dit onderzoek deel te nemen, hebben we deze informatiebrief opgesteld. We willen je vragen om onderstaande informatie aandachtig door te nemen.

Seksualiteit in partnerrelaties
Volgens psychologische theorieën over liefde en relaties, vormen mensen relaties om een aantal basisbehoeften te bevredigen. Daarbij wordt vaak verwezen naar emotionele verbinding en seksualiteit als belangrijke motieven voor het aangaan van een relatie, maar ook de basisbehoefte om als persoon te groeien en je horizon te verbreden kan binnen een relatie worden verwezenlijkt. Op basis van deze basisbehoeften, geven partners samen vorm aan hun relatie. De gevoelens die zij voor elkaar hebben, de plek die seksualiteit binnen hun relatie krijgt en hun kansen voor persoonlijke en relationele groei hangen mogelijk met elkaar samen. Maar we weten nog niet goed hoe deze elementen elkaar beïnvloeden.

Hoewel mannen en vrouwen voor wat betreft hun beleving van seksualiteit veel gemeen hebben, blijken er ook verschillen te zijn. We weten ook dat personen in een heteroseksuele relatie en personen in een homoseksuele of lesbische relatie veel met elkaar gemeen hebben, maar ook dat deze van elkaar verschillen in hun beleving van seksualiteit. Kortom: we weten al wel iets over seksualiteit binnen partnerrelaties, maar het blijft ons ontbreken aan kennis over hoe partners binnen deze verschillende soorten relaties met elkaar omgaan en hoe hun seksualiteitsbeleving daardoor wordt beïnvloed.

Doel van het onderzoek
Deze studie maakt deel uit van een groter onderzoeksproject dat als doel heeft om beter te begrijpen hoe seksualiteit binnen partnerrelaties werkt, en waarbij we ons willen richten op heteroseksuele, homoseksuele en lesbische relaties. In al deze relatiecontexten zijn we geïnteresseerd in de manier waarop twee partners met elkaar omgaan, en hoe die manier van met elkaar omgaan hun seksualiteitsbeleving beïnvloedt.

Eén manier waarop we inzicht willen krijgen in die processen, is een koppelstudie. Deze koppelstudie heeft twee onderdelen: (1) een online vragenlijsten-onderdeel, en (2) een online dagboek-onderdeel. Door deze onderdelen te combineren, en beide partners in de studie te betrekken, willen we zo veel mogelijk gedetailleerde informatie verzamelen over hoe partners dagelijks hun relatie vormgeven, en wat het verband is tussen die dagelijkse interacties en seksualiteit binnen een partnerrelatie. Deelnemers kunnen kiezen of zij alleen aan het eerste of ook aan het tweede onderdeel willen deelnemen.

Wie kan er mee doen?
Heteroseksuele en lesbische koppels waarbij beide partners ouder zijn dan 18 jaar en vrouwen pre-menopausaal en niet ouder zijn dan 50 jaar, en homoseksuele koppels waarbij minimaal één van de partners niet ouder is dan 50 jaar. Voor alle koppels geldt dat zij een vaste, monogame relatie moeten hebben van minimaal 6 maanden, dat de partners met elkaar samenwonen en in de laatste 4 weken minimaal één keer (manuele, orale, vaginale of anale) seks hebben gehad, Nederlands spreken, niet zwanger zijn, geen kinderen hebben jonger dan 1 jaar, en momenteel niet in behandeling zijn voor een seksueel probleem.

Voor het tweede deel van de studie wordt er gebruik gemaakt van een mobiele telefoon applicatie. Daardoor is deelname aan deze studie technisch mogelijk alleen indien beide partners van een koppel in het bezit zijn van een mobiele telefoon met toegang tot het internet. (Deelname aan het eerste onderdeel is altijd wel mogelijk!)

Verloop van de studie
1. Online vragenlijsten:
Bij aanmelding voor deze studie, word je uitgenodigd om online een aantal vragenlijsten in te vullen over jouw relatie en seksualiteit. Om als koppel te kunnen deelnemen moet jouw partner zich ook aanmelden en dezelfde vragenlijsten invullen. In dit deel vragen we jou om het emailadres van jezelf én dat van jouw partner op te geven. Geef het emailadres van jouw partner alleen op als hij/zij daarvoor toestemming heeft gegeven. Wij gebruiken deze emailadressen om jullie als partners te kunnen identificeren, zodat jullie data aan elkaar kunnen worden gekoppeld. (De emailadressen die participanten zelf opgeven als eigen emailadres, zullen wij gedurende de studie ook gebruiken voor communicatie rond de deelname aan het onderzoek, bijvoorbeeld voor extra instructies, maar vooral ook voor het afhandelen van de beloning voor deelname).

Het invullen van de online vragenlijsten zal ongeveer 45 minuten duren. Na het invullen van deze vragenlijsten krijg je twee keuzes: (1) je kan jouw deelname aan de studie hier stoppen, of (2) je kan aangeven dat je ook aan het tweede deel van de studie wenst deel te nemen.

2. Online dagboek:
Als je aangeeft ook aan het tweede deel van de studie te willen deelnemen, ontvang je een mail met instructies om de applicatie, die voor de studie wordt gebruikt, te downloaden op jouw mobiele telefoon. Wanneer ook jouw partner heeft aangegeven aan dit deel van de studie te willen deelnemen, en jullie beiden de applicatie hebben gedownload, kunnen jullie met deze online dagboek-studie van start gaan. Deze dagboek-studie duurt 22 dagen en heeft een eenmalige follow-up (na-bevraging) na drie maanden.

–        Gedurende 22 dagen krijg je 1 keer per dag, om 20.00, een signaal via de app op je mobiele telefoon, om een aantal korte vragen te beantwoorden. Het beantwoorden van deze vragen duurt steeds ongeveer twee minuten. Probeer zo snel mogelijk na het horen van het signaal de vragen te beantwoorden. Mocht dat op het moment van het signaal toch niet mogelijk zijn, heb je vier uur de tijd (tot 23.59) om dat alsnog te doen. Daarna vervalt dit ‘antwoordmoment’ en kan je de vragen niet meer beantwoorden.

–        De eerste 3 dagen zien er hetzelfde uit voor alle deelnemers. Hoe de volgende 19 dagen eruitzien, hangt af van jouw willekeurige toewijzing aan een van de volgende twee scenario’s:

  • Scenario A: vanaf dag 4, krijg je via de app, behalve bovenstaande vragen, ook (korte) ‘Informatie over relaties en seksualiteit’ en ‘Opdrachten’. Je ontvangt 9 opdrachten in totaal, verspreid over 19 dagen. Sommige opdrachten dien je alleen uit te voeren en andere samen met je partner. Ze hebben allemaal betrekking tot verschillende aspecten van jullie relatie. De tijd voor het uitvoeren van die opdrachten varieert tussen de 5 en 20 minuten. Slechts één opdracht in de hele studie zal een stuk langer duren, namelijk 60 minuten.
  • Scenario B: dag 4 tot en met 22 zien er hetzelfde uit als de eerste 3 dagen, je krijgt dus 1 keer per dag een aantal korte vragen te beantwoorden. De Informatie en Opdrachten over relaties en seksualiteit die in Scenario A gedeeld worden met de participanten, krijg je aan het einde van de studie om eventueel samen met je partner te lezen en uitvoeren. Je hoeft daarover geen vragen meer te beantwoorden.

–        Op dag 22 vullen alle deelnemers online een aantal vragenlijsten in. Het invullen van die vragenlijsten zal ongeveer 45 minuten duren.

–        Drie maanden na afloop van de studie vullen alle deelnemers nogmaals, online, een aantal vragenlijsten in. Ook hierbij moet je ongeveer 45 minuten voor rekenen.

Risico’s/Ongemakken
Voor zover ons bekend houdt deelname aan dit onderzoek geen risico’s in voor de deelnemers. De gegevens worden anoniem verwerkt zodat je privacy volledig gegarandeerd blijft (zie verder). Een ongemak dat met dit onderzoek verbonden is, is dat je geconfronteerd wordt met vragen over een erg persoonlijk en intiem onderwerp en dat de mogelijkheid bestaat dat je de confrontatie met een bepaalde vraag niet prettig vindt. Daarnaast wordt tijdens de studie de communicatie tussen partners geïntensifieerd, waardoor nieuwe inzichten over de (seksuele) relatie kunnen ontstaan. Tot slot vergt het beantwoorden van de dagelijkse vragen van het tweede studieonderdeel, net als het uitvoeren van de opdrachten, tijd. Door op voorhand aan te geven hoeveel tijd je zal nodig hebben, hopen we de tijdsinvestering voorspelbaar te maken.

Voordelen
Door deelname aan deze studie draag je bij tot een wetenschappelijk onderzoek naar seksualiteit in de context van een partnerrelatie. Het identificeren van factoren die seksualiteit binnen partnerrelaties beïnvloeden, kan zowel voor hulpverlening als voor seksuele educatie waardevol zijn en helpen om de seksualiteitsbeleving van koppels te verbeteren.

Daarnaast krijg je als koppel een compensatie van:
–        5 euro voor jullie deelname aan het online vragenlijsten-onderdeel
–        30 euro voor jullie deelname aan het online dagboek onderdeel – op voorwaarde dat elk van jullie niet meer dan 5 ‘antwoordmomenten’ heeft gemist!
–        5 euro na het invullen van de vragenlijsten drie maanden later

Indien je aan het tweede studieonderdeel (online dagboek) deelneemt, krijg je bovendien de kans om, aan de hand van Informatie over relaties en seksualiteit en Opdrachten (die je tijdens of na de studie ontvangt) samen met je partner bewust te reflecteren en te communiceren over jullie relatie. Aan het einde van de studie kan je, tot slot, ook een visualisatie krijgen van jouw persoonlijke responsen tijdens het onderzoek, die meer inzicht kan geven in patronen en verdere zelfreflectie kan stimuleren.

Deelname
Je deelname gebeurt op vrijwillige basis. Je mag ook elk moment besluiten om je deelname te beëindigen, zonder daarvoor een reden te hoeven opgeven. Jullie compensatie zal wel afhangen van de onderdelen die jullie gezamenlijk hebben afgerond, zoals beschreven in het schema hierboven.

Vertrouwelijkheid
Alle gegevens die je in het kader van deze studie verstrekt, zullen vertrouwelijk worden behandeld. Persoons- en contactgegevens (zoals emailadressen) zullen opgeslagen worden los van je antwoorden op alle onderzoeksvragen, en zullen daarbij beveiligd worden door een wachtwoord. Deze gegevens zullen alleen voor de hoofdonderzoeker te raadplegen zijn. Je antwoorden op de onderzoeksvragen zullen geanonimiseerd worden voor alle data-analyses.

Om koppelinteracties en relationele processen te kunnen analyseren, zullen jouw gegevens wel aan de gegevens van jouw partner gekoppeld worden. Daarbij zal in geen enkel geval informatie over jou of jouw antwoorden op de onderzoeksvragen gedeeld worden met of zichtbaar gemaakt worden voor je partner.

Deze studies starten in juli 2020.
Als je hier je emailadres achterlaat, geven we je een seintje als het zover is!

Heb je nog vragen? Stel ze gerust via het contactformulier, of mail ze naar vragen@seksualiteitinrelaties.be