Groepsgesprek

Doel van de studie
Deze studie maakt deel uit van een groter onderzoeksproject dat als doel heeft om beter te begrijpen hoe seksueel verlangen binnen een relatie werkt, en waarbij we ons willen richten op heteroseksuele, homoseksuele en lesbische relaties. In al deze relatiecontexten zijn we geïnteresseerd in de manier waarop twee partners met elkaar omgaan en hoe die interacties hun seksueel verlangen voor elkaar beïnvloeden.

Eén manier waarop we inzicht willen krijgen op de interactieprocessen die bij het ontstaan van seksueel verlangen een rol spelen, is het organiseren van een aantal focusgroepen. Focusgroepen zijn groepsgesprekken die als doel hebben om gedetailleerde informatie te verzamelen over welke koppelinteracties relevant zijn voor seksueel verlangen binnen een vaste relatie en hoe het verlangen voor elkaar door deze interacties wordt beïnvloed.naar het aanmeldingsformulier

Wie kan er mee doen?
Vrouwen in de reproductieve leeftijd (18-45), mannen en vrouwen die een relatie hebben met een vrouw in de reproductieve leeftijd, en mannen die een relatie hebben met een man waarbij minimaal één van de partners niet ouder is dan 45 jaar. Voor alle participanten geldt dat zij een vaste, monogame relatie moeten hebben van minimaal 6 maanden met een partner van hetzelfde of het andere geslacht.

Verloop van de studie
Deelnemers die zich voor de studie aanmelden, worden geleid naar een online formulier voor het invullen van demografische informatie die van belang is voor het organiseren van het onderzoek. Immers, deelnemers zullen worden uitgenodigd voor een groepsgesprek samen met andere deelnemers (maximaal 10) in functie van hun eigen geslacht en het geslacht van hun partner. Er worden groepsgesprekken georganiseerd in verschillende steden in Vlaanderen (Leuven, Antwerpen, Brussel, Hasselt en Gent) en Nederland (Amsterdam en Rotterdam), voor de volgende vier groepen: vrouwen in een relatie met een vrouw, vrouwen in een relatie met een man, mannen in een relatie met een vrouw en mannen in een relatie met een man. Een groepsgesprek houdt in dat de deelnemers aan de hand van een aantal vragen van de onderzoekers met elkaar in gesprek gaan en gedachten en ervaringen uitwisselen. De groepsgesprekken zullen 60-90 minuten duren.

Risico’s/Ongemakken
Voor zover ons bekend houdt deelname aan dit onderzoek geen risico’s in voor de deelnemers. De gegevens worden anoniem verwerkt zodat je privacy volledig gegarandeerd blijft (zie verder). Het enige ongemak dat met dit onderzoek verbonden is, is dat je geconfronteerd wordt met vragen over een erg persoonlijk en intiem onderwerp en dat de mogelijkheid bestaat dat je de confrontatie met een bepaalde vraag niet prettig vindt.

Voordelen
Deelname aan dit onderzoek levert geen enkel persoonlijk voordeel op.
Door deelname aan deze studie draag je wel bij tot een wetenschappelijk onderzoek naar een belangrijk aspect van seksualiteit in de context van een partnerrelatie. Het identificeren van factoren die seksueel verlangen beïnvloeden kan zowel voor hulpverlening als voor seksuele educatie waardevol zijn en helpen om de seksualiteitsbeleving van koppels te verbeteren.

Deelname
Je deelname gebeurt op vrijwillige basis.

Vertrouwelijkheid
Om de data die we via het groepsgesprek verwerven te kunnen analyseren, wordt het groepsgesprek opgenomen (alleen audio). Deze opname wordt alleen beluisterd door de hoofdonderzoeker en haar supervisor en dient als basis om een letterlijk transcript te kunnen maken van het hele gesprek. Bij het maken van het transcript worden de antwoorden van de deelnemers zonder herkenbare persoonsgegevens genoteerd en ook de verwerking van de data nadien verloopt op een volledig anonieme manier. Behalve de aanwezigen bij het onderzoek, kan niemand ooit te weten komen wie wat tijdens het onderzoek heeft gezegd.